obchodní podmínky

1. Základní údaje

Internetový obchod je provozován společností:

LP production s.r.o.

Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

IČ:   24202827
DIČ: CZ24202827

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188249

Kontaktní údaje

Telefon: +420 774 117 088
E-mail.: info@vseprofirmu.com

2. Základní ustanovení

Kupující odesláním objednávky zboží z internetového obchodu www.kupdevold.cz provozovaným společností LP production s.r.o. stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Kupní smlouva

Objednávka učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.kupdevold.cz je závazná. Kupující činí objednávku zboží z internetového obchodu vybráním zboží a jeho množství, vyplněním požadovaných údajů a náležitostí objednávkového formuláře a odesláním objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží a jeho doručení; odesláním objednávky kupující vyjadřuje odsouhlasení této ceny. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Za potvrzení objednávky se považuje také doručení objednaného zboží kupujícímu. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

4. Dodání zboží

Objednané zboží bude zasláno dle výběru zákazníka v objednávce buď Českou poštou, přepravní společností PPL nebo si jej zákazník může vyzvednout na adrese uvedené k osobnímu odběru. Balné není kupujícímu účtováno. Zboží je zasíláno: na dobírku po území České republiky - za 149,- Kč Českou poštou
- za 139,- Kč PPL
- osobní odběr je zdarma
na dobírku po území Slovenské republiky - za 259,- Kč pouze PPL

Dodací lhůta je maximálně 5 pracovních dní od obdržení objednávky, není-li v individuálních případech s kupujícím domluveno jinak. V případě, že některé zboží nebude expedováno v uvedené dodací lhůtě, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a informovat o stavu objednávky.

5. Reklamace vad

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. V případě zjištěných vad zboží je kupující povinen prodávajícího o těchto vadách neprodleně informovat buď písemně na e-mailové adrese info@vseprofirmu.com . Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, kontaktní telefon, případně e-mail, číslo objednávky a popis reklamované vady. Kupující současně zašle reklamované zboží doporučeně na adresu LP production s.r.o., Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. K reklamačnímu řízení je nutné předložit kopii faktury nebo doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, popř. vadné součásti zboží. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li o vady sice odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z nevhodné manipulace se zbožím po jeho převzetí, vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku nebo nesprávným skladováním.

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy v souladu s      § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené kompletní zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu, spolu s doložením prodejního dokladu, doručit zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě, a to buď osobním předáním, nebo zasláním poštou (určující je datum odeslání). Po převzetí vráceného zboží vrátí prodávající obratem kupujícímu zpět částku odpovídající rozdílu kupní ceny vráceného zboží a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu.

Formulář ke stažení zde

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2013 Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.